Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft.

True Partner in Pressure

Gázpalack karbantartás

A Rév és Társai Gázipari Kft. 2006-ban kezdte meg magasnyomású gázapalackok karbantartását Csongrádi üzemében. Jelenleg Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb palack karbantartó üzemével rendelkezünk, a gázpalackok karbantartása cégünk egyik fő tevékenységévé nőtte ki magát. Olyan neves cégeknek végzünk karbanatartást, mint az Air Liquide, BM Heros, Dräger, Linde, Messer, Siad vagy Spirooptic. 2014-ben mintegy 35000 palackot hitelesítettünk és újítottunk fel.

 

Szeretnénk röviden bemutatni Önnek karbantartási folyamatunkat!

Palackok beérkezése

A palackok nyilvántartását és kezelését két számítógépes programban végzi el. A cég összes területére (vevőkapcsolatok, értékesítési- és raktározási folyamat kereskedelem, raktározás, pénzügy, bank…) kiterjedő program a Microsoft Dynamics Navision. A palackok és eszközök mennyiségi beérkeztetését itt végezzük el. A palackok beérkezésével együtt mennyiségi ellenőrzést hajtunk végre. A palackok egyedi nyilvántartását a számunkra lefejlesztett egyedi üzemi szoftver látja el. Csak veszélytelenített palackokat fogadunk. Mérgező, maró gáztartalomnál vagy visszaküldjük, vagy külső alvállalkozó bevonásával külön megállapodás alapján a maradékgázt eltávolítjuk. Adminisztráció után már egyedi vonalkóddal azonosított palackokat kezelünk.

A munkafolyamatnak ebben a fázisában az alábbi főbb műveletek kerülnek elvégzésre:

 • nyaktisztítás a jobb láthatóság kedvéért
 • maradéknyomás ellenőrzés
 • eldugult szelep ellenőrzés
 • kiszelepelés
 • súlymérés
 • előválogatás
 • kaliberes mérések
 • belső menet és nyakgyűrű menetének ellenőrzése
 • adminisztrálás üzemi szoftverben, egyedi vonalkódozás

A használt mérőeszközök hitelesek folyamatosan ellenőrzöttek, kalibráltak, nyilvántartottak.

A palackokat az értékelés szerint több irányba terelhetjük tovább:

 • Visszaküldendő
  • olyan palackok, amelyek a tisztítás után idegen tulajdonosi beütéseket tartalmaznak (pl. gázgyári pajzs amely eltérő a beszállító partnertől) félrerakunk és minden kezelés nélkül visszaszállítunk az ügyfélhez.
 • Selejtes
  • minden palackot, amelyet vagy a program beállításai alapján selejtessé nyilvánít vagy az adminisztrátor selejtessé nyilvánít, elkülönítve selejtesek között tárolunk roncsolás után.
 • Karbantartási munkák
  • tipikus ilyen előforduló műhelymunkák a nyakgyűrű csere, betört szelep kivétele.
 • Normál továbbhaladás
  • ekkor a palack a normál műveleti sorrendet követi

Feliratok beütése és módosítása

Az egyedi feliratokat kézzel módosítjuk (pl. súly…), a szabványos feliratokat gépi beütéssel helyezzük el a palackokon.

Hidrosztatikus nyomáspróba

Jelen pillanatban hagyományos víznyomásos technológiával vizsgáljuk a palackokat. Maximálisan 500 bar-ig tudunk nyomni.

A palackok szárítása majd azok szárazságának ellenőrzése történik meg. Az összes palackba belenézünk hogy megfelelően kiszáradt-e.

Belső sörétezés

Amennyiben vevői kérésre vagy a kazánfelügyelő utasítására a palackok belsejét tisztítani kell, akkor a kétféleképpen végezzük el a palackok tisztítását. A nagypalackokat félautomata géppel. A palackokat megdöntjük, s egy lándzsát a kezelő bevezet a palack belsejébe. Utána a elszívást a gép elvégzi, majd a maradékok ellenőrzése és porszívózása után a palackot megvizsgáljuk és visszatesszük a folyamatba. A 20 liter alatti palackokat automata gép tisztítja.

Kazánfelügyelet elvégzése

Az egyedi azonosítók alapján csoportokat képzünk. A csoportok képzése tablettel és vonalkód-olvasóval történik. Az esetlegesen itt kijelölt plusz munkák a palackra azonnal rákerülnek. Az elvégzés tényét is rögzítjük.

Ha a palackokon státuszváltozás történik, pl. kazánfelügyelő selejtessé nyilvánítja, vagy az életévet visszaminősíti, akkor azt azonnal rögzítjük a programban.

A kazánfelügyelet fizikai vizsgálatainak a lezárása után a dokumentációt azonnal elkészítjük.

Festősorra történő felakasztás

Kazánfelügyelet elvégzése után színekre csoportosítva a palackokat felakasztjuk a festősorra. A palackok felakasztásával egy időben a kezelő leolvassa a palack vonalkódját. Az üzemi programunk a palackról már átad minden információt a konvejor pálya részére (anyag, szín, munkaszám, azonosító). A palackok hossz és átmérő adatait ellenőrizzük, s a begyűjtött adatok szerint a folyamat már automatikusan minimális kezelői beavatkozással elvégződik. A palackokat a teljes folyamat során egyedileg kezeljük. Az elvégzett műveletek az adott palackhoz rögzülnek, s a folyamat végén a sor átadja a központi rendszerünknek. Minden elvégzett munka és információ visszakereshető. A sor kapacitása 1 perc/palack.

Sörétezés

A sörétező által előkészített felület tisztaság biztosítja a felületi tisztaságot és az elért érdesség biztosítja a festék megfelelő tapadását a palack felületéhez. A sörétezővel SA2,5 felületi minőséget tudunk elérni. Az első munkadarabokat ellenőrizzük, s ha esetleg hibát találunk akkor a sörétezés állításával pontosítunk a szóráson. Amennyiben a szórás tökéletesen elvégződött, akkor a palackokat továbbengedjük festésre.

Festés

A maximálisan megengedett hőmérséklet miatt az alumínium palackokat és a kis szériás egyedi színeket 2 komponensű víz bázisú festékkel festjük. Ennek száradásához nem kell 70 celsiusnál magasabb hőfok, e fölött az alumínium palack már sérülhetne. A 2K festék biztosítja az időjárástól független kikeményedést, a gyors csomagolás és szállítás lehetőségét.A vizes festőkörön magasnyomású szórástechnológiával és számítógépes komponenskeveréssel dolgozunk.

Az acél palackok festése porszórással történik. A porszórt palackok száraz felületi rétegvastagsága kb. 70 mikron. A szárító kemencénkben regisztrált hőfokon regisztrált időt töltenek a palackok.

A porszórás és a 2K festés rendkívül tartós. A palackok esztétikája megnő, újrafestési ciklusa kitolódik.

Befejező munkálatok

A sorról történő levétel után az esetleges hibákat még szűrjük a megfelelő rétegvastagságot és palack belsejét ellenőrizzük, szelepet teflonozzuk, a megfelelő nyomatékkal történő szelepelést elvégezzük. A szelepelés elvégzése után a palackokat csomagoljuk és megtörténik a csomagolás számítógépes adminisztrációja is.